Hľadaný výraz: Nm 15,32-36, Preklad: Maďarský - Karoli, Počet výsledkov: 1
32 Mikor pedig Izráel fiai a pusztában valának, találának egy férfiat, ki fát szedeget vala szombatnapon. 33 És elvivék azt, a kik találták vala azt fát szedegetni, Mózeshez és Áronhoz és az egész gyülekezethez. 34 És õrizet alá adák azt, mert nem vala kijelentve, mit kelljen vele cselekedni. 35 És monda az Úr Mózesnek: Halállal lakoljon az a férfi, kövezze õt agyon az egész gyülekezet a táboron kivül. 36 Kivivé azért õt az egész gyülekezet a táboron kivül, és agyon kövezék õt, és meghala, a miképen parancsolta vala az Úr Mózesnek.

1

mail   print   facebook   twitter