Hľadaný výraz: Nm 15,32-36, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
32 Keď boli Izraelci na púšti, našli človeka, ktorý v deň sviatočného odpočinku zbieral drevo. 33 Tí, čo ho našli zbierať drevo, priviedli ho k Mojžišovi, Áronovi a k celému zboru. 34 Dali ho do väzenia, lebo sa nevedelo, ako sa s ním naloží. 35 Vtedy Hospodin hovoril Mojžišovi: Ten muž má byť vydaný na smrť! Nech ho celý zbor ukameňuje vonku za táborom. 36 Celý zbor ho vyviedol von za tábor; ukameňovali ho a zomrel, ako Hospodin prikázal Mojžišovi.

1

mail   print   facebook   twitter