Hľadaný výraz: Nm 14,40, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
40 A vstavše ráno, vstoupili na vrch hory, a řekli: Aj, my hotovi jsme, abychom šli k místu, o němž mluvil Hospodin; nebo jsme zhřešili.

1

mail   print   facebook   twitter