Hľadaný výraz: Nm 13,25, Preklad: Poľský - Gdańska, Počet výsledkov: 1
25 I nazwano miejsce ono Nachal Eschol, od grona winnego, które tam byli urznęli synowie Izraelscy.

1

mail   print   facebook   twitter