Hľadaný výraz: Nm 11,4, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
4 והאספסף אשר בקרבו התאוו תאוה וישבו ויבכו גם בני ישראל ויאמרו מי יאכלנו בשר׃

1

mail   print   facebook   twitter