Hľadaný výraz: Nm 1,50-53, Preklad: Český - Bible 21, Počet výsledkov: 1
50 Levitům svěříš Příbytek svědectví, veškeré jeho vybavení i vše, co k němu náleží. Oni budou Příbytek s veškerým jeho vybavením nosit, budou při něm sloužit a kolem Příbytku budou tábořit. 51 Když se bude Příbytek chystat na cestu, levité jej složí; když se bude Příbytek chystat k táboření, levité jej vztyčí. Nepovolaný, jenž by se přiblížil, však zemře. 52 Synové Izraele budou tábořit po svých uskupeních, každý při svém praporu, po svých oddílech. 53 Levité však budou tábořit kolem Příbytku svědectví, aby obec synů Izraele nestihl hrozný hněv; proto budou levité držet stráž u Příbytku svědectví."

1

mail   print   facebook   twitter