Hľadaný výraz: Neh 9,37, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
37 A jej veľký výnos patrí teraz kráľom, ktorých si ty ustanovil nad nami pre naše hriechy. Vládnu nad našimi telami a naším dobytkom, ako sa im ľúbi, a my sme vo veľkej súžbe.“

1

mail   print   facebook   twitter