Hľadaný výraz: Neh 9,27, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
27 Preto si ich vydal do ruky ich odporcov a sužovali ich. No keď v časoch svojej súžby volali zas k tebe, ty si ich vyslýchal z neba. Vo svojom veľkom zľutovaní dával si im vysloboditeľov, ktorí ich vyslobodzovali z rúk ich nepriateľov.

1

mail   print   facebook   twitter