Hľadaný výraz: Neh 9,1-2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Na dvadsiaty štvrtý deň tohto mesiaca sa Izraeliti zhromaždili, postili sa, obliekli sa do vrecovín a posypali sa prachom. 2 Keď sa izraelskí súkmeňovci odlúčili od všakových cudzozemcov, postavili sa a vyznávali svoje hriechy a neprávosti svojich otcov.

1

mail   print   facebook   twitter