Hľadaný výraz: Neh 7,73, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
73 Tak sa teda osadili kňazi, leviti, vrátnici, speváci a niektorí z ľudu, chrámoví nevoľníci a celý Izrael vo svojich mestách. A keď nastal siedmy mesiac - Izraeliti bývali už vo svojich mestách.

1

mail   print   facebook   twitter