Hľadaný výraz: Neh 7,3, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
3 Vydal som im rozkaz: „Neotvárať jeruzalemské brány, až keď už hreje slnko! Vráta treba zatvárať a zamykať závorami, kým tam ešte stoja! Majú tiež stavať stráže z Jeruzalemčanov, každého na jeho stanovište, každého oproti jeho domu!“

1

mail   print   facebook   twitter