Hľadaný výraz: Neh 7,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 Svojmu bratovi Chananimu a veliteľovi pevnosti Chananiášovi som zveril hlavné velenie nad Jeruzalemom, lebo on bol mužom dôveryhodným a bohabojnejším ako mnohí iní.

1

mail   print   facebook   twitter