Hľadaný výraz: Neh 7,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Keď bol múr dobudovaný a keď som osadil vráta, boli ustanovení vrátnici, speváci a leviti.

1

mail   print   facebook   twitter