Hľadaný výraz: Neh 6,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 No i tak bol dokončený múr za päťdesiatdva dní dvadsiateho piateho elula.

1

mail   print   facebook   twitter