Hľadaný výraz: Neh 6,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Pamätaj, môj Bože, na Tobiáša a na Sanabalata podľa ich skutkov a takisto na prorokyňu Noadiu a na ostatných prorokov, ktorí by mi boli radi nahnať strachu.

1

mail   print   facebook   twitter