Hľadaný výraz: Neh 5,15, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
15 Minulí vladári, moji predchodcovia, znamenali pre ľud veľkú ťarchu. Brali od nich na stravu a víno po štyridsať šeklov striebra denne. Ešte aj ich podriadení úradníci gniavili ľud. No ja som to nerobil, lebo som sa bál Boha.

1

mail   print   facebook   twitter