Hľadaný výraz: Neh 5,14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
14 Ba čo viac, odo dňa, keď ma kráľ poveril, aby som bol vladárom v Júdsku od dvadsiateho do tridsiateho druhého roku kráľa Artaxerxa, teda dvanásť rokov -, nežili sme ani ja, ani moji bratia na vladárskom chlebe.

1

mail   print   facebook   twitter