Hľadaný výraz: Neh 5,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Vytriasol som náber svojho rúcha a povedal som: „Nech takto povytriasa Boh každého, kto nedodrží toto slovo, z jeho domova a z jeho majetku! Takisto nech je vytrasený a takisto nech je prázdny!“ Celá obec vyslovila: „Amen!“ a chválili Boha. A ľud toto rozhodnutie dodržal.

1

mail   print   facebook   twitter