Hľadaný výraz: Neh 5,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Vráťte im, prosím, ešte dnes ich pozemky, ich vinice, ich olivové sady a ich domy! Odpusťte im aj stú čiastku za peniaze, obilie mušt a olej, ktoré ste im požičali!“

1

mail   print   facebook   twitter