Hľadaný výraz: Neh 5,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Veď i ja, i moji bratia, ba i moji služobníci požičiavali sme mnohým peniaze a obilie! Nože, odpusťte im túto pohľadávku!

1

mail   print   facebook   twitter