Hľadaný výraz: Neh 4,9, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
9 Keď sa naši nepriatelia dozvedeli, že nás o tom upovedomili a že Boh zmaril ich zámer, všetci sme sa vrátili k múru, každý k svojej práci.

1

mail   print   facebook   twitter