Hľadaný výraz: Neh 3,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Za ním opravoval Azbukov syn Nehemiáš, predstavený betsurského okresu, až oproti Dávidovým hrobom a až po urobený rybník a ďalej po Dom bohatierov.

1

mail   print   facebook   twitter