Hľadaný výraz: Neh 3,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Druhý úsek s Pecnou vežou opravoval Charimov syn Malkiáš a Pachat-Moabov syn Chašub.

1

mail   print   facebook   twitter