Hľadaný výraz: Neh 2,10, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Keď sa o tom dozvedeli Sanabalat Choronský a amonský otrok Tobiáš, náramne sa im neľúbilo, že prišiel ktosi, komu leží na srdci blaho izraelských synov.

1

mail   print   facebook   twitter