Hľadaný výraz: Neh 2,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Stalo sa to v mesiaci nisan, v dvadsiatom roku kráľa Artaxerxa. Bolo pred ním víno a ja som vzal víno a podal som ho kráľovi. Nebýval som pred ním smutný.

1

mail   print   facebook   twitter