Hľadaný výraz: Neh 13,30-31, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
30 Tak som ich očistil od všetkého pohanského a ustanovil som povinnosti pre kňazov a pre levitov, pre každého v jeho práci, 31 ďalej aby donášali drevo v určených časoch a takisto prvotiny. - Pamätaj, môj Bože, toto na moje dobro!

1

mail   print   facebook   twitter