Hľadaný výraz: Neh 13,16, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
16 Aj Týrčania, ktorí tam bývali, donášali ryby a všeličo na predaj a predávali v sobotu Júdovcom v Jeruzaleme.

1

mail   print   facebook   twitter