Hľadaný výraz: Neh 12,11, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
11 Jojada bol otcom Jonatánovým, Jonatán bol otcom Jedudovým.

1

mail   print   facebook   twitter