Hľadaný výraz: Neh 11,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Predstavenstvo ľudu bývalo v Jeruzaleme a ostatný ľud hádzal lós, aby z každých desať mužov vylosoval toho, ktorý musí bývať v svätom meste Jeruzaleme, kým deväť desatín sa nechávalo vo vidieckych mestách.

1

mail   print   facebook   twitter