Hľadaný výraz: Neh 10,35, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
35 A my kňazi, leviti a ľud, sme hodili aj lós o dodávke dreva; že ho budeme donášať pre dom nášho Boha po čeľadiach našich otcov v určenom čase z roka na rok, aby bolo na pálenie na oltári Pána, nášho Boha, ako je predpísané v zákone.

1

mail   print   facebook   twitter