Hľadaný výraz: Neh 10,10-14, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
10 Ďalej leviti: Azaniášov syn Jozue, Binuji z Chenandadových potomkov, Kadmiel 11 a ich druhovia Šebaniáš, Hodiáš, Kelita, Pelaiáš, Chanan, 12 Micha, Rechob, Chašabiáš, 13 Zakur, Šerebiáš, Šebaniáš, 14 Hodiáš, Bani a Beninu.

1

mail   print   facebook   twitter