Hľadaný výraz: Neh 10,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 „Pre toto všetko my robíme pevnú zmluvu a spisujeme ju. Naši hodnostári, naši leviti a naši kňazi potvrdzujú na nej pečaťami svoje podpisy.“

1

mail   print   facebook   twitter