Hľadaný výraz: Neh 1,2, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
2 prišiel Chanani, jeden z mojich bratov, a s ním mužovia z Júdska. Spytoval som sa ich na Židov, na ten zvyšok, ktorý zostal zo zajatcov, a tiež na Jeruzalem.

1

mail   print   facebook   twitter