Hľadaný výraz: Neh 5,10, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
10 A veď i ja, moji bratia a moji služobníci im požičiavame peniaze i zbožie. Nože zanechajme tú úžeru!

1

mail   print   facebook   twitter