Hľadaný výraz: Neh 5,10, Preklad: Hebrejský - Moderný, Počet výsledkov: 1
10 וגם אני אחי ונערי נשים בהם כסף ודגן נעזבה נא את המשא הזה׃

1

mail   print   facebook   twitter