Hľadaný výraz: Neh 5,10, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
10 I já také s bratřími svými a s služebníky svými mohl bych bráti od nich peníze aneb obilé, a však odpusťme jim medle ten dluh.

1

mail   print   facebook   twitter