Hľadaný výraz: Neh 2,19, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď sa o tom dozvedeli Sanabalat Choronský, amonský otrok Tobiáš a Arab Gešem, posmievali sa nám a s pohŕdaním nám vraveli: „Čože to tu robíte?! Ste azda odbojníkmi proti kráľovi?“

1

mail   print   facebook   twitter