Hľadaný výraz: Neh 2,19, Preklad: Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď to počul Sanballat Chóronský, amónsky sluha Tóbija a Arab Gešem, posmievali sa nám a pohŕdavo nám vraveli: Čože to robíte? Chystáte azda vzburu proti kráľovi?

1

mail   print   facebook   twitter