Hľadaný výraz: Neh 2,19, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Keď to počuli Sanballat Chórónsky, ammónsky sluha Tóbijá a Arab Gešem, posmievali sa nám, opovrhovali nami a vraveli: Do čoho sa to púšťate? Chystáte azda vzburu proti kráľovi?

1

mail   print   facebook   twitter