Hľadaný výraz: Neh 2,19, Preklad: Český - Ekumenický preklad, Počet výsledkov: 1
19 Když o tom uslyšel Sanbalat Chorónský, Tóbijáš, ten amónský otrok, a Gešem Arabský, vysmívali se nám. S pohrdáním nám říkali: "Do čeho se to pouštíte? Chcete se bouřit proti králi?"

1

mail   print   facebook   twitter