Hľadaný výraz: Neh 2,19, Preklad: Český - Kralický, Počet výsledkov: 1
19 Což když uslyšel Sanballat Choronský, a Tobiáš služebník Ammonitský, a Gesem Arabský, posmívali se, a utrhali nám, pravíce: Což to děláte? Co se králi protivíte?

1

mail   print   facebook   twitter