Hľadaný výraz: Neh 10,15-28, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
15 Predáci ľudu: Paróš, Pachat-Móáb, Élám, Zattú, Bání, 16 Bunní, Azgád, Bébáj, 17 Adónija, Bigvaj, Ádín, 18 Átér, Chizkija, Azzúr, 19 Hódija, Chášum, Bécaj, 20 Cháríf, Anátót, Nébáj, 21 Magpíaš, Mešullám, Chézír, 22 Mešézabeél, Cádók, Jaddúa, 23 Pelatja, Chánán, Anája, 24 Hóšéa, Chananja, Chaššúb, 25 Hallóchéš, Pilcha, Šóbék, 26 Rechúm, Chašabna, Maaseja, 27 Achija, Chánán, Ánán, 28 Mallúch, Chárím a Baana.

1

mail   print   facebook   twitter