Hľadaný výraz: Neh 1,11, Preklad: Roháčkov preklad, Počet výsledkov: 1
11 Prosím tedy, ó, Pane, nech pozoruje tvoje ucho na modlitbu tvojho služobníka a na modlitbu tvojich služobníkov, ktorí si žiadajú báť sa tvojho mena, a daj dnes, prosím, svojmu služobníkovi zdaru a daj mu najsť zľutovanie pred tým mužom. A ja som bol pohárnikom kráľovým.

1

mail   print   facebook   twitter