Hľadaný výraz: Neh 1,11, Preklad: Evanjelický preklad, Počet výsledkov: 1
11 Ach, Pane, nech vníma Tvoje ucho modlitbu Tvojho služobníka a modlitbu Tvojich služobníkov, ktorí sú ochotní báť sa Tvojho mena: daj úspech svojmu služobníkovi dnes a daj mu nájsť zľutovanie u tohto muža. Bol som totiž kráľovým pohárnikom.

1

mail   print   facebook   twitter