Hľadaný výraz: Nar 5,8, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
8 Otroci panujú nad nami, z ich ruky nás nevytrhne nik.

1

mail   print   facebook   twitter