Hľadaný výraz: Nar 5,7, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
7 Naši otcovia zhrešili a niet ich, my vlečieme ich vinu.

1

mail   print   facebook   twitter