Hľadaný výraz: Nar 5,6, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
6 K Egyptu sme dvíhali ruku a k Asýrsku, aby sme sa nasýtili chleba.

1

mail   print   facebook   twitter