Hľadaný výraz: Nar 5,13, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
13 Mladíci nosia mlynček, pod drevom klesajú chlapci.

1

mail   print   facebook   twitter