Hľadaný výraz: Nar 5,1, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
1 Spomeň si, Pane, čo sa s nami stalo, zhliadni a pozri na našu hanbu.

1

mail   print   facebook   twitter