Hľadaný výraz: Nar 4,21, Preklad: Katolícky preklad, Počet výsledkov: 1
21ŠinDcéra edomská, plesaj, teš sa, občianka krajiny Us! I k tebe príde kalich, opiješ, obnažíš sa.

1

mail   print   facebook   twitter